FLINTSTUDIER

En håndbog i systematiske analyser af flintinventarer

Aarhus Universitetsforlag (2000)

Redigeret af Berit Valentin Eriksen

275 sider, illustreret, paperback

ISBN 87-7288-613-7
198 DKK  (inkl. moms)


Igennem adskillige hundrede tusinde år af vores forhistorie var flinten et af de vigtigste råmaterialer til fremstilling af redskaber. Når alle andre materielle rester for længst er rådnet op eller på anden vis ødelagt af tidens tand, ligger flinten stadigvæk velbevaret tilbage der, hvor den engang blev efterladt. Betydningen af selv de mest simple flintoldsager i det arkæologiske studie af menneskets ældste forhistorie kan ikke overdrives, og studiet af flintinventarerne er derfor i de seneste år blevet mere og mere avanceret. Foruden den klassiske typologi benytter moderne flintanalytikere sig i dag af et væld af nye metoder for at komme tættere ind på livet af datidens mennesker.

"Flintstudier" repræsenterer den første samlede oversigt på dansk over de analyse- og dokumentationsmetoder, som anvendes i de moderne studier af flintinventarerne. Hovedvægten er lagt på en udførlig gennemgang af metodernes anvendelsesmuligheder. Alle kapitler er illustreret med udvalgte eksempler fra stenalder-arkæologiens verden, og de ledsages af omfattende litteraturhenvisninger.

"Flintstudier" er en praktisk håndbog, der først og fremmest er skrevet for den arkæologistuderende i forhistorisk arkæologi. Den kan bruges som en lærebog i undervisningen eller som en håndbog til videregående selvstudier. Med til bogens målgruppe hører naturligvis også den professionelle museumsarkæolog, der har brug for ny inspiration i forbindelse med bearbejdning og fremlæggelse af et konkret fundmateriale.
 

Indhold

Berit Valentin Eriksen – Indledning • Erik Thomsen – Flintens geologi og mineralogi • Berit Valentin Eriksen – Grundlæggende flintteknologi • Lykke Johansen – Tegning af flintgenstande • Deborah Olausson – Experimentell flinthuggning – vad kan vi lära av det? • Berit Valentin Eriksen – "Chaîne opératoire" – den operative proces og kunsten at tænke som en flinthugger • Torben Bjarke Ballin – Flintsammensætning – ‘refitting' – metodens muligheder og begrænsninger • Torben Bjarke Ballin – Relativ datering af flintinventarer • Thomas Weber – Flintteknologiske attributanalyser • Ole Grøn – Analyse af flintspredninger på stenalderbopladser • Ole Grøn – Etnoarkæologi • Helle Juel Jensen – Slidsporsstudier – metoder til belysning af flintredskabers funktion • Lis Ekelund Nielsen – Proveniensanalyse af flint – om mulighederne for at relatere et flintredskab til en bestemt flintforekomst • Berit Valentin Eriksen – "Squeezing blood from stones" –  flintoldsagernes vidnesbyrd om social struktur, subsistensøkonomi og mobilitet i ældre stenalder •
 Bestilling

Undertegnede bestiller hermed __ eksemplarer af Flintstudier

Navn _______________________________________________

Adresse _____________________________________________

____________________________________________________

Dato _______________________

Underskrift __________________________________________
 

Siden printes ud og sendes til

Aarhus Universitetsforlag
Langelandsgade 177
DK-8200 Aarhus N