Recent Studies in the Final Palaeolithic of the European Plain

Proceedings of a U.I.S.P.P. Symposium in Stockholm 
14.-17. October 1999

Jysk Arkæologisk Selskabs Publikationer Vol. 39 (2002)

Redigeret af Berit Valentin Eriksen & Bodil Bratlund

208 sider, illustreret, stift bind

ISBN 87-88415-12-0
256 DKK / € 36.50 / £ 21.50 / $ 42.50 (excl. VAT)


For ca. 17.000 år siden ændrede naturforholdene sig markant. Istiden nærmede sig sin afslutning, og i Nordeuropa betød det, at store områder, som før havde været dækket af en tyk gletscherkappe eller fastholdt i permafrostens ubarmhjertige favntag, nu langsomt blev tilgængelige for menneskelig bosættelse. I de senere år har forløbet af den efterfølgende koloniseringsproces været genstand for stor interesse fra flere internationale forskergrupper. I denne bog præsenterer en række internationalt anerkendte forskere fra UISPP Kommission XXXII (The Final Palaeolithic of the Great European Plain) forskellige case studies samt mere generelle oversigter over de nyeste fund og forskningsresultater vedrørende natur- og kulturudviklingen omkring slutningen af sidste istid fra Danmark, Sverige, Holland, Belgien, Letland, Polen, Tyskland og Schweiz.

Trods forfatternes baggrund i flere vidt forskellige nationale forskningstraditioner ser man tydeligt det fælles metodiske og analytiske grundlag. De senpalæolitiske jæger- og samler-grupper, som strejfede omkring i det nordvesteuropæiske lavlandsområde, var ganske vist små og spredt levende, men de fremtræder alligevel som en del af et større hele - i kulturgeografisk såvel som samfundsøkonomisk henseende. Dertil kommer, at datidens mennesker i udstrakt grad var afhængige af deres naturlige omgivelser. Balancen mellem den kulturelle og den naturmæssige udvikling, hhv. deres evne til at tilpasse sig mere eller mindre dramatiske miljøændringer var altafgørende for gruppernes overlevelse.

Med denne bog får læseren en opdateret status over udforskningen af senglacialtidens jæger-samler kulturer i det nordvesteuropæiske lavlandsområde (fra Letland i øst til Belgien i vest og fra Schweiz i syd til Sverige i nord), og desuden en mulighed for at studere specifikke ligheder og forskelle i bosættelsesmønstre og subsistensøkonomi blandt en række geografisk og geomorfologisk forskellige områder.
 
 

Bogen har bidrag af:

Agneta Åkerlund, Klaas van der Borg, Bodil Bratlund, Klaus Breest, Jean-Paul Caspar, Philippe Crombé, Marc De Bie, Guntis Eberhards, Jonas Ekström, Berit Valentin Eriksen, Jan Fiedorczuk, Axel Degn Johansson, Jacek Kabacinski, Hans Kindgren, Michal Kobusiewicz, Else Kolstrup, Lucyna Kubiak-Martens, Lars Larsson, Ronnie Liljegren, Ola Magnell, Ebbe H. Nielsen, Clemens Pasda, Anna Pazdur, Eelco Rensink, Romuald Schild, Utsav A. Schurmans, Kazimierz Tobolski, Stephan Veil, Cyriel Verbruggen, Ilga Zagorska
 
 

Download indholdsfortegnelse i pdf-format her!

Download "Introduction" i pdf-format her!

Download artikel-eksempel i pdf-format her!


Bestilling

Undertegnede bestiller hermed __ eksemplarer af Recent studies in the Final Palaeolithic

Navn _______________________________________________

Adresse _____________________________________________

____________________________________________________

Dato _______________________

Underskrift __________________________________________
 

Siden printes ud og sendes til

Aarhus Universitetsforlag
Langelandsgade 177
DK-8200 Aarhus N